NOU 1999: 8

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Materiellforvaltningen i Forsvaret

Materiellforvaltningen i Forsvaret — Framtidig virksomhet, styring og organisering

Les dokumentet