NOU 2001: 21

Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel— Delutredning nr. 1: Organiseringen av det offentliges engasjement

Til innholdsfortegnelse

Til Samferdselsdepartementet

Utvalget for vurdering av helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, del I, ble oppnevnt i vedtak 24. juli 2000. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 21. juni 2001

Tor Ulleberg

Glenn Christiansen

Ronald Geirhovd

René de Jong

Bryn Aril Kalberg

Ketil Karlsen

Benedicte Leivestad

Svein Erik Lorentzen

Eivor Bremer Nebben

Inger Johanne Sundby

Margareth Øvrum

Dagheid Fure

Til forsiden