NOU 2003: 2

Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeidslivslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. august 2001. Ved brev av 2. september 2002 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble utvalget bedt om å legge fram en delinnstilling med forslag til gjennomføring av Rådsdirektiv 2000/78/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling i arbeidslivet innen 17. desember 2002. Utvalget legger med dette fram sin delinnstilling om skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet.

Oslo, den 17. desember 2002

Ingeborg Moen Borgerud

Elisabeth Lea Strøm

Nina Sverdrup Svendsen

Olaug K. Bakke

Siri Røine

Odd Bøhagen

Jan Henrik Nygård

Trine Lise Sundnes

Synnøve Nymo

Jan Morten Andreassen

Inger Elisabeth Meyer

Kirsti Bastholm

Ivar Leveraas

Finn Berge Haaland

Gundla Kvam

Jon Olav Bjergene

Cecilie Haugen Horn Sekretariatsleder Torkel Sandegren Rune Ytre Arna Hanne M. Meldal

Til forsiden