NOU 2003: 4

Forskning på rusmiddelfeltet— En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak

Til innholdsfortegnelse

Til Sosialdepartementet

Kommisjonen som ble nedsatt 9. september 2001 for å oppsummer kunnskapsstatus på rusmiddelfeltet, legger herved frem sin utredning. Utredningen er enstemmig.

Oslo, februar 2003

Knut Brofoss

Fanny Duckert

Arnstein Finset

Øyvind Horverak

Anne Lise Middelthon

Jørg Mørland

Ingeborg Rossow

Ellen Schrumpf

Astrid Skretting

Odd Søreide

-----------------------------

Mari Trommald

Til forsiden