NOU 2005: 11

Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet— Et godt tilbud til de som trenger det mest

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved Kronprinsregentens resolusjon 13. mars 2004 ble et utvalg oppnevnt for å vurdere det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Utvalget legger med dette frem sin innstilling. Innstillingen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo 16. juni 2005

Endre Dingsør leder

Åshild Buås

Gro Christin Knudsen

Wenche Pedersen

Evy-Anni Evensen

Hilde Olsen

Kari Storhaug

Magne Audun Kloster

Jan Abel Olsen

Cathrine Runge

Til forsiden