NOU 2011: 7   Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid

Velferd og migrasjon— Den norske modellens framtid

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Velferds- og migrasjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. mai 2009. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo, 10. mai 2011

Grete Brochmann

leder

Torben Andersen

Anne Britt Djuve

Einar Niemi

Knut Røed

Inge Skeie

Sverre Try

Gunnlaug Daugstad

sekretariatsleder

Anne Skevik Grødem

Eli Hanasand Aksnes

Erik Dæhli

Martin Hewitt

Liv Solveig Korsvik

Tonje Lauritzen

Marcus Langberg Smestad

Espen Thorud

Til forsiden