NOU 2011: 10

I velferdsstatens venterom

I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøkere

Les dokumentet