NOU 2012: 16

Samfunnsøkonomiske analyser

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 18. februar 2011 ble det oppnevnt et ekspertutvalg for å gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 3. oktober 2012

Kåre P. Hagen (leder)

Stein BerntsenBrita ByeLars Hultkrantz
Karine Nyborg

Karl Rolf Pedersen

Maria Sandsmark
Gro Holst Volden Geir Åvitsland (fra 1. juni 2011)

Frode Karlsen (sekretariatsleder)

Gry Hamarsland

Vegard Hole

Erling Motzfeldt Kravik

Johan Nitter-Hauge

Kjartan Sælensminde

Elisabeth Aarseth

Beate Ellingsen

Leif Ellingsen

Annelene Holden Hoff

Marit Måge

Bent Arne Sæther

Til forsiden