Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2012: 7

Mer effektiv konkurranselov

Til innholdsfortegnelse

Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Konkurranselovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. desember 2010. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 14. februar 2012

Erling J. Hjelmeng

leder

Beret Sundet

Jostein Skaar

Lars Sørgard

Anne Beate Hammerstad

Mona Søyland

Jan Eivind Norheim

Håkon A. Cosma

Sekretariatsleder

Katrine Knudsen Mæle

Ronny Gjendemsjø

Linn Kristin Nyvold Roti

Nina Gørrissen

Til toppen
Til dokumentets forside