NOU 2013: 6

God handelsskikk i dagligvarekjeden

Til innholdsfortegnelse

Til Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ved kongelig resolusjon av 26. oktober 2012 ble det oppnevnt et utvalg som skulle utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk i dagligvarebransjen og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen.

Dagligvarelovutvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 30. april 2013

Erling Hjelmeng (leder)

Knut Thonstad

Toril Melander Stene

Tina Søreide

Thea Susanne Skaug

Tommy Staahl Gabrielsen

Olav Kolstad

Sekretær

Torild Jacobsen

Til forsiden