NOU 2015: 14

Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten

Utredning om flerårige budsjetter Et utvalg som har utredet flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet, har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Direktør Øystein Børmer, Direktoratet for økonomistyring, har ledet utvalget, som for øvrig har vært sammensatt av eksperter innen økonomi, regnskap og administrasjon.

Les dokumentet

Nett-TV: pressekonferanse for fremleggelsen av rapporten