NOU 2015: 16

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Til innholdsfortegnelse

Til Klima- og miljødepartementet

Ved kongelig resolusjon 11. april 2014 nedsatte regjeringen et utvalg for å utrede og fremme forslag til tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for håndtering av overvann i tettbebyggelser, både i dagens klima og etter forventede klimaendringer.

Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 2. desember 2015

Helge Skaaraas (leder)

Ann-Janette Hansen

Dag Refling

Mia Ebeltoft

Elin Riise

Rolf Johansen

Helga Skofteland

Jan Stenersen

Hogne Hjelle

Gorm Kipperberg

Lerke Poulsen Drevsjø

Ingunn Hoel Lindeman

Eivind Junker

Hallvard Berg

Dag Olav Høgvold

Kristine Flesjø

Morten Nicholls

Til forsiden