NOU 2016: 15

Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget om lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. mars 2016. Utvalget har hatt som mandat å vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013. De nye utviklingstrekkene er oljeprisfallet og økningen i antall personer som har søkt om asyl i Norge og Europa. Utvalget legger med dette fram sin utredning og anbefalinger. Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo 20. september 2016

Ådne Cappelen

Leder

Lars Haartveit

Per Richard Johansen

Torill Lødemel

Synnøve Nymo

Erik Orskaug

Stein Reegård

Arent Skjæveland

Helle Stensbak

Nina Sverdrup Svendsen

Anne Turid Wikdahl

Frank Emil Jøssund

Sekretariatsleder

Ragnar Ihle Bøhn

Torbjørn Eika

Manav Frohde

Morten S. Henningsen

Alma Kajtaz

Merethe Eriksrud Lund

Karsten M. E. Rieck

Til forsiden