NOU 2016: 19

Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

Til innholdsfortegnelse

Til Forsvarsdepartementet

Sikkerhetsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. mars 2015. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo, 12. oktober 2016

Kim Traavik (leder)

Brian Bjordal

Olav Fjell

Torgeir Hagen

Gry Dyregrov Hamarsland

Kristin Lian

Hanne Løvstad

Dag Wiese Schartum

Siri Wiig

Fredrik Irgens (sekretariatsleder)

Christian F. Mathiessen

Kjetil Longva

Seline Høiseth

Anders G. Romarheim

Til forsiden