NOU 2020: 9

Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Til innholdsfortegnelse

1 Samtaler

Tabell 1.1 Oversikt over personer utvalget har hatt samtale med

Dato for samtale

Stilling/funksjon

Arbeidssted

Fornavn

Etternavn

12.02.2020

Tidligere rettsmedlem

Trygderetten

12.02.2020

Tidligere rettsmedlem

Trygderetten

12.02.2020

Rettsmedlem

Trygderetten

14.02.2020

Avdelingsleder

Trygderetten

14.02.2020

Tidligere seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet

14.02.2020

Tidligere direktør

NAV Internasjonalt

14.02.2020

Tidligere avdelingsdirektør

NAV Internasjonalt

03.03.2020

Enkeltperson berørt av feilen

03.03.2020

Enkeltperson berørt av feilen

03.03.2020

Enkeltperson berørt av feilen

03.03.2020

Enkeltperson berørt av feilen

09.03.2020

Seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet

09.03.2020

Seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

09.03.2020

Underdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet

10.03.2020

Seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

10.03.2020

Tidligere seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

10.03.2020

Tidligere seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet

10.03.2020

Tidligere seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

10.03.2020

Seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet

10.03.2020

Rådgiver

NAV Kontroll Øst

10.03.2020

Tidligere seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

11.03.2020

Seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet

11.03.2020

Seniorrådgiver

Nav Klageinstans Styringsenhet

11.03.2020

Seniorrådgiver

Nav Klageinstans Styringsenhet

11.03.2020

Tidligere avdelingsdirektør, nå seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet

31.03.2020

Kontorsjef

Arbeids- og velferdsdirektoratet

31.03.2020

Kontorsjef

Arbeids- og velferdsdirektoratet

31.03.2020

Seksjonssjef

Arbeids- og velferdsdirektoratet

31.03.2020

Avdelingsdirektør

Arbeids- og velferdsdirektoratet

01.04.2020

Seniorrådgiver

Nav Kontroll Nord

01.04.2020

Seniorrådgiver

Nav Kontroll Øst

01.04.2020

Seniorrådgiver

Nav Kontroll Styringsenhet

01.04.2020

Tidligere ekspedisjonssjef

Sosial- og helsedepartementet

Alfred

Kvalheim

02.04.2020

Avdelingsdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet

02.04.2020

Førstestatsadvokat

Oslo Statsadvokatembeter

02.04.2020

Seniorrådgiver

Nav Klageinstans Sør

02.04.2020

Politiadvokat

Vest politidistrikt

02.04.2020

Avdelingsdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet

03.04.2020

Førstelagmann

Agder lagmannsrett

Dag

Bugge-Nordén

03.04.2020

Sorenskriver

Oslo tingrett

Yngve

Svendsen

16.04.2020

Ekspedisjonssjef

Arbeids- og sosialdepartementet

Tomas

Berg

16.04.2020

Ekspedisjonssjef

Arbeids- og sosialdepartementet

Ulf

Pedersen

16.04.2020

Ekspedisjonssjef

Arbeids- og sosialdepartementet

Tom

Gulliksen

20.04.2020

Direktør

Nav Klageinstans

Grethe

Børsheim

20.04.2020

Leder

Trygderetten

Trine

Fernsjø

20.04.2020

Direktør

Nav Arbeid og ytelser

Ellen

Christiansen

20.04.2020

Tidligere ytelsesdirektør

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kjersti

Monland

20.04.2020

Tidligere departementsråd

Arbeids- og sosialdepartementet

Ellen

Seip

20.04.2020

Departementsråd

Arbeids- og sosialdepartementet

Eli

Telhaug

20.04.2020

Justitiarius

Høyesterett

Toril Marie

Øie

21.04.2020

Tidligere riksadvokat

Riksadvokaten

Tor-Aksel

Busch

21.04.2020

Tidligere direktør

Nav Kontroll

Sverre

Lindahl

21.04.2020

Direktør

Nav Kontroll

Ole-Johan

Heir

21.04.2020

Regjeringsadvokat

Regjeringsadvokaten

Fredrik

Sejersted

21.04.2020

Arbeids- og velferdsdirektør

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sigrun

Vågeng

21.04.2020

Tidligere arbeids- og sosialminister

Arbeids- og sosialdepartementet

Anniken

Hauglie

Til forsiden