NOU 2021: 9

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv — Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Ved kongelig resolusjon 23. august 2019 ble et utvalg oppnevnt for å vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 23. juni 2021

Jan Fougner Leder

Trude Tinnlund

Silje Stadheim Almestrand

Henrik Dahle

Gry Brandshaug Dale

Nina Sverdrup Svendsen

Elin Spjelkavik

Ørnulf Kastet

Kristin Juliussen

Karen Modesta Olsen

Kjell Gunnar Salvanes

Dag Stokland

Tonje Forså Aas Sekretariatsleder

Reinert Andreas Leirvik

Synnøve Nymo

Maria Nascimento Kase

Kajsa Louise Tafjord Normannseth

Line Granholt

Mona Sandersen

Til forsiden