NOU 2022: 1

Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder — Sjøsikkerhet, beredskap og redning – utfordringer og anbefalinger

Utredningen gir en gjennomgang av status og utfordringer i forbindelse med cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder. Utvalget kommer med anbefalinger som reduserer risikoen forbundet med cruisetrafikk.

Les dokumentet

Digitalt vedlegg: