Ny svalbardmelding: Regjeringen vil regulere omfanget av cruiseaktivitet på Svalbard

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering vil innføre begrensninger på antall personer om bord på cruiseskip i Svalbards territorialfarvann. Regjeringen vil i tillegg vurdere en begrensning på antall cruiseskip som seiler i territorialfarvannet rundt Svalbard.

Skipsfarten i farvannene rundt Svalbard har økt de senere årene. Tall fra Kystverket viser at Longyearbyen var Norges tredje største cruisedestinasjon i 2023 målt i antall anløp. Cruiseaktiviteten på Svalbard legger press på beredskap, miljø og infrastruktur.

– Regulering av antall personer om bord er særlig viktig ut fra et beredskapsperspektiv. Det er en god lokal beredskap på Svalbard, men den er ikke dimensjonert for å håndtere større eller samtidige hendelser. Forebyggende tiltak blir derfor svært viktig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Vi har sett eksempler på svært krevende redningsoperasjoner i utilgjengelige områder knyttet til fiskebåter med mindre mannskap. Vi må forebygge en eventuell ulykke med tusenvis av cruisepassasjerer i områder med stor risiko for både turister og redningspersonell, sier Mehl.

Regjeringen skal nå utrede nærmere hvordan slike reguleringer skal utformes, og reiselivsnæringen skal konsulteres. Med dette følger regjeringen opp anbefalinger fra Cruiseutvalget (NOU 2022:1). Disse forslagene vil komme i tillegg til allerede vedtatte endringer i miljøregelverket.

Cruiseutvalget anbefalte også at norske myndigheter bør utvikle en veileder for risikovurdering for næringen, der utfordringer med cruise vinterstid omtales særskilt. Utvalget anbefalte i tillegg norske myndigheter å oppfordre cruisenæringen til å inngå samarbeid med andre fartøy om å seile tilstrekkelig nær, for å komme hverandre til unnsetning i områder med lang responstid for redningsressurser.