NOU 2022: 1

Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder— Sjøsikkerhet, beredskap og redning – utfordringer og anbefalinger

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Cruiseutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2020 for å vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk i Norges farvann og tilgrensende havområder. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo, 23. februar 2022

Kjerstin Askholt

leder

Odd Jarl Borch

Frigg Jørgensen

Ingrid Bouwer Utne

Arve Dimmen

Rikke Lind

Jan Reinert Vestvik

Ottar Haugen

Karin Strand

Tore Wangsfjord

Morten Ingebrigtsen Wedege

sekretariatsleder

Marianne Isaachsen

Mette Sylvelin Seyersted

Trond Langemyr

Andreas Kjøl

Til forsiden