Cruiseutvalgets utredning sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt utredningen «NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder» på høring. Utredningen inneholder vurderinger og anbefalinger om sjøsikkerhet, beredskap og redning.

Utredningen handler om at det er viktig å forebygge alvorlige hendelser med cruiseskip og ha god håndteringsevne både til sjøs og ved mottak på land når ulykken oppstår.

Et viktig bakteppe for utredningen var redningsaksjonen utenfor Hustadvika 23. mars 2019. Da fikk cruiseskipet Viking Sky motorhavari og drev inn mot land i sterk pålandsvind. Hendelsen var nær ved å få katastrofale følger for de 1.373 personene som var om bord.

Det regjeringsoppnevnte utvalget leverte sin rapport til justis- og beredskapsministeren 23. februar 2022.

Cruiseutvalget understreker at det er liten sannsynlighet for en alvorlig hendelse med cruiseskip i Norge, men at konsekvensene kan bli store når ulykken først er ute. Utvalget gir en rekke anbefalinger, og vektlegger primært forebyggende tiltak for å redusere risikoen for en alvorlig hendelse. Dette fordi det er svært krevende å dimensjonere en beredskap som tar høyde for en verstefallshendelse med et cruiseskip.

Høringsfristen er 15. september 2022.

Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder