NOU 2022: 6

Nett i tide — – om utvikling av strømnettet

Utredningen inneholder vurderinger av tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen, og forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: