Til Nærings- og fiskeridepartementet

Minerallovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 for å foreslå endringer i mineralloven. Utvalgets arbeid inngår i oppfølgingen av evalueringen av mineralloven gjennomført i 2018. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 1. juli 2022

Ernst Nordtveit

Leder

Rune Sverre Fjellheim

Frode Michal Nilsen

Katrine Broch Hauge

Jøril Mæland

Kurt Aasly

Riikka Aaltonen

Erlend Opstad (Sekretariatsleder)

Maria Lauritzen

Mari Klungsøyr Kristiansen

Ingeborg Breistein Høydal

Karen Tora Hjelmervik Nerbø

Til forsiden