NOU 2023: 15

Bærekraftsrapportering— Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2015. Utvalget fremmer i henhold til mandat av 11. oktober 2021 forslag til forventede EØS-regler som svarer til direktiv 2022/2464/EU om bærekraftsrapportering (CSRD). Regelverket skal legge til rette for at mer kapital flyter til foretak og aktiviteter som adresserer samfunns- og miljøproblemer, og færre ressurser flyter til foretak og aktiviteter som forverrer problemene. Formålet er å legge til rette for en mer bærekraftig økonomi, i tråd med EUs grønne giv og FNs bærekraftsmål.

Det er to dissenser i utredningen. Den ene er knyttet forslaget om anvendelsesområdet for reglene om bærekraftsrapportering. Den andre er knyttet til et forslag om justeringer i regnskapslovens bestemmelse om årsberetningen. Ellers er utredningen enstemmig.

Oslo 22. mai 2023

Filip Truyen Leder

Erling Rikheim

Kristin Lund

Eirik Solem

Jøril Mæland

Harald Brandsås

Hans Christian Ellefsen

Ragnhild Dalheim Eriksen

Marion Remøy

Christina Stray

Halvor E. Sigurdsen

Angela Nygaard

Kjell Vidjeland

Kristin Lund

Andreas Marienborg

Espen Knudsen

Carl-Emil Akselberg

Til forsiden