NOU 2023: 17

Nå er det alvor— Rustet for en usikker fremtid

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene. Kommisjonen gir med dette sin utredning.

Oslo 5. juni 2023

Harald Sunde

Leder

Anne Rygh Pedersen

Cecilie Daae

Elisabeth Vik Aspaker

Hanne Tangen Nilsen

Ola Yttre

Are Tomasgard

Christian Stav

Elise Lindeberg

Tone Grindland

Knut Arild Hareide

Ida Stuberg

Ellen Katrine Hætta

Anne Jødahl Skuterud

Jon Halvorsen

Odd Jarl Borch

Øyvind Ytrestøyl Foldal Sekretariatsleder

Cato Rusthaug

Siri Grimsrud

Frode Bjerkås

Kaja Kolvig

Esben Oust Heiberg

Børre Rikardsen

Til forsiden