Ny særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner – revidert avtaletekst (utgått)

Denne gjelder ikke lengre.

Forsvarsdepartementet ble 2. januar 2012 enige med tjenestemannsorganisasjonene om en revidert særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Avtalen er gjeldende fra 1. januar 2012 til 31. desember 2013.

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner