Rapporter fra EU-delegasjonen 2021

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (03/2021)

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk kan du lese om blant annet European Week of Regions and Cities, EUs årlige regionale og lokale barometer, de makroøkonomiske effektene av samhøringhetspolitikken og likestilling i EUs regioner. I tillegg får du en oversikt over viktige hendelser i Brussel de kommende månedene.

Les nyhetsbrevet her.