F-01-22 Opptak til høyere utdanning - opptakskalender

Dette rundskrivet er en oppdatering og justering av tidligere fastsatte frister knyttet til endringer i forskrift om opptak til høgare utdanning (opptaksforskriften). Tidsfristene (datoene) i rundskrivet skal gjelde fra og med 2023.

Rundskriv F-01-22.pdf