Ot.prp. nr. 39 (2005-2006)

Om lov om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.)

Om lov om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget