Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag om overføring av avholdspliktregler til vegtrafikkloven, jernbaneloven og forslag om opphevelse av avholdspliktloven

Resultat: Ot.prp.nr.39 (2005-2006), Innst. O. nr. 36 (2005-2006), Besl.O.nr. 46 (2005-2006)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/587- GM

12.04.2005

Forslag om overføring av avholdspliktregler til vegtrafikkloven, jernbaneloven og forslag om opphevelse av avholdspliktloven

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring vedlagte notat med forslag om å videreføre og oppdatere aktuelle avholdspliktbestemmelser i avholdspliktloven til henholdsvis vegtrafikkloven (punkt 2 i notatet) og jernbaneloven (punkt 3 i notatet). Departementet foreslår samtidig å oppheve lov 16. juni 1936 nr. 2 om pliktmessig avhold for personer i visse stillinger fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel (avholdspliktloven) i sin helhet.

Samferdselsdepartementet foreslår samtidig å innskjerpe promillegrensen på jernbanesektoren fra 0,5 til 0,2 promille for den som tjenestegjør som fører eller ved driftsavdeling ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane, samt å innføre forbud mot etterfølgende alkoholnytelse mv. Vi gjør oppmerksom på at kabelbaner anses som jernbane i denne sammenheng, og omfattes av avholdspliktbestemmelsene.

Høringsliste følger vedlagt. Vi ber om at adressatene selv vurderer om det er behov for å forelegge høringsnotatet for underliggende etater og organer. Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets elektroniske informasjonstjeneste, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge (ODIN) på adressen: http://www.odin.dep.no/sd/norsk/dok/hoering/bn.html.

Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til vanlig papirversjon oversendes på e-post til adressen: grete.mathisrud@sd.dep.no

Høringsfristen er 4. juli 2005.

Med hilsen

John Arild Jenssen e.f.


Grete Mathisrud

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Gråkallbanen

AS Valdresbanen

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bane Transport AS

Bergen kommune

Bergens Elektriske Sporvei

Borregaard

CargoNet AS

Component Service AS

Connex AS

DnV Taubanetilsynet

DSB Norge AS

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flytoget AS

Fløibanen AS

Forsvarsdepartementet

GM-Gruppen

Green Cargo AB

Harald A. Møller AS

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Hector Rail AB

Helge R. Olsen & Sønn A/S

Helse- og omsorgsdepartementet

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Jernbaneverket

Justis- og politidepartementet

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

Malmtrafikk AS

MiTrans AS Hamar

Moderniseringsdepartementet

Motorførernes Avholdsforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Norske Skogindustrier ASA

NOR-WAY bussekspress AS

NSB AS

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Orkla Industrimuseum

Oslo Havn KF

Oslo kommune - Samferdselsetaten

Oslo Sporvognsdrift AS

Oslo T-banedrift AS

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sivilombudsmannen

Statens jernbanetilsyn

Statens Trafikklærerskole

Stiftelsen Krøderbanen

Stiftelsen Setesdalsbanen

Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen

Sysselmannen på Svalbard

Trafikkforum AS

Transportbedriftenes landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trondheim kommune

Trygg Trafikk

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Utenriksdepartementet

Utrykningspolitiet

Vegdirektoratet

Yrkestrafikkforbundet

Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsuttalelse
Vedlegg

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Høringsuttalelse

Bergen Kommune – Byrådsavdeling for byutvikling

Ingen merknader

CargoNet AS

Høringsuttalelse

Connex Norge AS

Høringsuttalelse

Det Norske Veritas Certification AS

Ingen merknader

Finansdepartementet

Ingen merknader

Flytoget

Ingen merknader

Forsvarsdepartementet

Ingen merknader

Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse

Jernbaneverket

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Høringsuttalelse

Landsforeningen for Trafikkskadde

Høringsuttalelse

Landsorganisasjonen I Norge

Høringsuttalelse

Moderniseringsdepartementet

Ingen merknader

Norsk lokomotivmannsforbund

Ingen merknader

Norsk transportarbeiderforbund

Ingen merknader

NSB AS

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Ingen merknader

Oslo kommune - Samferdselsetaten

Ingen merknader

Oslo Sporvognsdrift AS

Ingen merknader

Oslo T-banedrift AS

Høringsuttalelse

Politidirektoratet

Høringsuttalelse

Riksadvokaten

Høringsuttalelse

Statens jernbanetilsyn

Høringsuttalelse

Utenriksdepartementet

Ingen merknader

Vegdirektoratet

Ingen merknaderTil toppen