Ot.prp. nr. 94 (2002-2003)

Om lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Om lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget