Politi og rolleforståelse

Forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening.

Rapport fra utvalget som ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 16. september 2021 (Rolleforståelseutvalget), desember 2022.

Les dokumentet