Produktansvarsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser