Prop. 16 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010)

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget