Prop. 16 L (2010–2011)

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010)

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget