Prop. 29 S (2009–2010)

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om ­utveksling av opplysninger i skattesaker mellom ­Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i ­København 18. mai 2009, med tilleggsoverens­komster

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om ­utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og ­ De britiske jomfruøyene, undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster

I

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster.

Til forsiden