Prop. 31 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget