Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapittel: 1100–1162 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651 og 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget