Prop. 1 S Tillegg 2 (2011–2012)

Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Landbruks- og matdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget