Prop. 89 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene)

Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget