Prop. 1 LS (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Skatter, avgifter og toll 2020

Til innholdsfortegnelse

3 Toll

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2018

Administrativ tollnedsettelse

Forskrift

2017

Antall

2018

Antall

Endring siste år

Pst.

Individuelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

3 334

2 428

-27,2

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)1

18 530

18 413

-0,6

Generelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

264

299

13,3

Kvoteuttak

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

2 144

2 380

11,0

Utenlands bearbeiding

Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

324

259

-20,1

Innenlands bearbeiding

Forskrift til lov om toll og vareførsel

60

33

-45,0

1 Antall søknader.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og importstatistikk fra Statistisk sentralbyrå

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

Total import 20183

Kvotestørrelse1

2018

Kvoteimport1

2018

2017

2018

2017

2018

Varenummer

Produkt

Opprinnelse

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2902/2908

Islandshest1

Island

200 stk

32 stk

32

16

-

-

32 stk

01.06.1910, 02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt1

WTO

-

-

-

-

-

-

90 stk

02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009

Storfekjøtt

Namibia/Botswana

2 700

2 700

100

100

-

-

3 208

02.01, 02.02

Storfekjøtt4

Namibia/Botswana

500

500

100

100

0,16

2,10

02.01.30013009, 02.02.3001/3009

Storfekjøtt

Eswatini (tidligere Swaziland)

500

14

95

3

-

-

14

02.01.1000/2001/2002/2003/2004, 02.02.1000/2001/2002/2003/2004

Storfekjøtt5

EU

1 300

1 293

100

99

22,48

18,52

6 081

02.01.3001, 02.02.3001

Biffer og fileter av storfe

GSP

500

303

52

61

-

-

3 421

02.02

Storfekjøtt4

WTO

1 084

1 042

99

96

0,06

26,53

1 688

02.03.2101

Svinekjøtt

WTO

1 381

13

-

1

0,01

0,01

17

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

EU

600

499

98

83

3,76

4,22

512

02.03.1109/1209/1909/2109/2209/2909,02.08.1000/9030/9094/ex.9099

Annet vilt

WTO

250

229

98

92

25,18

37,62

234

02.03.1904

Ribbe 01.12–31.12

EU

75

74

-

99

-

20,04

74

02.04

Sauekjøtt

Island

600

531

14

89

-

-

527

02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300

Småfekjøtt

Botswana, Namibia og Eswatini

400

11

19

3

-

-

11

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Småfekjøtt4

WTO

206

145

63

70

4,92

0,93

699

02.06.4100

Lever av svin

EU

350

-

-

-

0,01

0,01

-

02.07.1100/1200/2400/2500

Kjøtt av fjærfe5

EU

837,5

526

62

63

3,34

3,35

545

02.07.1200

Hønsekjøtt

WTO

221

15

9

7

0,01

0,01

159

02.07.2500

Kalkunkjøtt

WTO

221

0,4

-

0,2

0,01

0,01

-

02.07.4200/5200/6010

Ender, gjess mm.

WTO

221

164

73

74

0,03

4,51

164

02.07.4401

Andebryst5

EU

125

4

8

3

0,01

0,13

4

02.08.9046/9047/9048

Hjortekjøtt4

WTO

200

177

98

89

30,15

32,01

135

02.08.9043/9044/9045

Elgkjøtt4

WTO

100

100

100

100

22,00

22,16

73

02.10.1101/1109/1900

Skinke av svin5

EU

450

430

99

96

26,02

16,51

409

02.10.2000

Tørket storfekjøtt

EFTA

10

0,1

-

1

0,02

0,01

0,1

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

WTO

35

9

26

26

-

-

-

Kap. 2 og kap. 16

Halalkjøtt

Alle land

30

30

100

100

-

-

-

Kap. 2 og kap. 16

Kosherkjøtt

Alle land

15

7

47

47

-

-

-

04.05.1000

Smør

WTO

575

247

45

43

0,02

1,72

265

04.06

Ost

EFTA

200

170

92

85

10,01

9,01

172

04.06

Ost totalt5

EU

7 500

7 348

100

98

-

-

15 278

Historisk

EU

4 625

4 491

100

97

-

-

Auksjon

EU

2 875

2 866

100

100

25,78

26,66

04.07.1100

Hønseegg

WTO

1 295

259

24

20

1,60

0,02

400

04.07.1100/2100/9000

Hønseegg

EU

290

164

65

57

4,00

4,22

522

04.09.0000

Honning

GSP

192

177

86

92

2,54

1,12

1 501

05.11.9911/9921

Blodpulver6

EU

350

-

-

-

-

-

939

06.02.1021/1024

Stiklinger u/rot1,6

EU

2 mill.kr

2 mill.kr

100

100

-

-

10,6 mill.kr

06.02.9031

Grønne potteplanter1,5

EU

4,75 mill.kr

4,3 mill.kr

100

91

-

-

7,2 mill.kr

ex. 06.02.9043/9044

Potteplanter m/blomst1,5,8

EU

11 mill.kr

9,8 mill.kr

99

89

-

-

49,6 mil.kr

06.02.9091

Gras i ruller1

EU

4 mill.kr

2,6 mill.kr

-

65

-

-

2,7 mill.kr

07.01.9022

Nypoteter 01.04–14.05

EU

2 500

303

19

12

0,01

0,01

410

07.01.9028

Poteter

Egypt

1 310

-

-

-

0,01

0,01

-

07.04.9013/9020

Hvitkål

WTO

134

46

53

34

0,01

0,07

1 489

07.04.9040

Rødkål

WTO

134

17

31

13

0,01

0,01

314

07.05.1112/1122

Issalat industri 01.03–30.11

EU

600

445

60

74

0,20

0,05

5 454

07.05.1112

Issalat industri 01.03–31.05

EU

400

312

88

78

0,40

0,74

3 751

07.08.1000

Erter

Egypt

60

-

1

-

0,01

0,01

2

07.12.9011

Tørkede poteter

EU

300

105

36

35

0,01

0,01

107

ex. 08.08.1011

Epler 01.08–30.11

WTO

750

750

100

100

4,18

4,04

8 342

ex. 08.08.1011

Epler 01.11–30.11

WTO

250

100

40

40

3,28

2,99

3 096

ex. 08.08.1011

Epler 01.05–31.07

WTO

7 000

5 989

87

86

0,48

1,29

11 800

ex. 08.08.1011

Epler 01.05–31.07

EU

2 000

996

98

50

0,04

0,04

3 623

08.08.3020

Pærer

WTO

250

228

98

91

0,66

3,56

5 197

08.10.1023/1024

Jordbær

EU

300

215

77

72

5,66

5,59

1 184

08.11.1000

Jordbær konserves (2 200t)

EU

2 200

2 138

95

97

-

-

4 741

08.11.1000

Jordbær konserves (nasjonal)

Alle land

1 700

1 659

96

98

-

-

5 435

ex.08.11.2019/2091

Bringebær konserves (950t)8

EU

950

945

99

99

-

-

1 761

ex.08.11.2019./2091

Bringebær konserves (nasjonal)

Alle land

750

668

84

89

-

-

2 496

ex.08.11.2019/2093/9003,20.09.8911/8919/8993

Solbær-/kirsebær-konsentrat

EU

340

334

98

98

-

-

-

08.12.1000

Kirsebær

EU

100

-

-

-

0,01

0,01

-

07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010

Kraftfôr-råvarer

Alle land

174 000

173 543

91

100

0,03

0,16

946 073

10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000

Matkorn

Alle land

212 000

192 197

97

91

0,02

0,02

440 691

10.01.1900

Durumhvete til pasta

EU

5 000

1 200

30

24

0,01

0,01

1 630

10.01.1900

Durumhvete

Canada/ Ukraina

10 000

-

-

-

-

-

-

10.02.1000

Høstrug til såing

EU

1 000

243

27

24

0,01

0,01

243

10.05.9010

Mais til dyrefôr5

EU

11 250

10 877

100

97

0,01

0,01

35 483

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

EU

10 000

9 798

100

98

0,02

0,01

21 125

12.01.9010, 12.05.1010/9010

Oljefrø

Alle land

8 000

5 036

8

63

0,01

0,01

8 482

12.09.2300

Svingelfrø

EU

75

69

96

92

5,01

0,02

513

12.09.2300

Svingelfrø til plen

EU

400

382

89

96

5,29

0,08

12.09.2400

Engrappfrø

EU

50

27

92

54

0,03

0,01

176

12.09.2400

Engrappfrø til plen

EU

200

148

77

74

0,02

0,01

12.09.2500

Raigrasfrø

EU

700

693

87

99

0,02

0,01

737

12.14.9091

Høy

EU

35 000

18 432

52

53

0,01

0,01

68 462

12.14.9091

Høy (andre land)

Utenfor EU

500

-

-

-

-

-

20 215

16.01.0000

Pølser

EFTA

10

-

-

-

0,03

0,53

0,2

16.01.0000

Pølser5

EU

450

410

88

91

54,52

35,20

1 525

16.02.3101

Kalkunrull

WTO

20

10

33

50

0,02

0,03

10

16.02.5001

Kjøttboller

EU

200

100

43

50

0,02

0,56

101

16.02.4910

Bacon crisp

EU

350

114

30

33

0,01

0,02

115

ex 16.02.4100/5009

Herm. skinke og tunge7

GSP

150

-

-

-

0,01

0,01

60

ex 16.02.5009

Corned beef7

GSP

200

93

28

47

0,01

0,05

60

17.03.1010/9010

Melasse

GSP

40 000

38 257

100

96

0,02

0,01

53 305

20.05.4003/4009/ex.5901

Herm. erter, snittebønner, brekkbønner7

GSP

350

-

52

-

0,01

0,01

7

ex 20.05.9908

Herm grønnsaksblandinger7

GSP

150

23

7

15

0,01

0,01

815

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

EU

3 000

1 743

57

58

0,01

0,01

1 743

20.09.7100/7900

Eplekonsentrat industriformål

EU

3 300

3 275

100

99

0,01

3,21

8 490

ex.20.09.8999

Blåbærkonsentrat6,8

EU

200

49

58

25

0,01

0,01

293

20.09.7900

Eplesaft

EFTA

400

-

-

-

0,01

0,01

44

1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall (stk) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt ved auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.

3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og periode.

4 Kvoteimport for WTO-kvotene for storfekjøtt, småfekjøtt, hjort og elg er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein for kvotene for storfekjøtt og småfekjøtt brukes en faktor på 1,33, for kvoten for hjort og elg brukes en faktor på 1,42.

5 Kvoten er utvidet i henhold til ny artikkel-19 avtale som ble implementert 01.10.2018. For 2018 ble kvotens størrelse økt med ¼ av utvidelsen og gjaldt for perioden 01.10.2018–31.12.2018.

6 Kvoten er avviklet fra og med 01.10.2018. Varenummeret er gitt tollfrihet til EU i siste artikkel-19 avtale.

7 SSB-tall inkluderer all import fra GSP på hele varenumrene.

8 SSB-tall omfatter all import fra EU på varenummeret i aktuell periode

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden