Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over tiltak på 78-postene

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2018

Forslag 2019

Kap. 315 Frivillighetsformål

Frivillighet Norge

7 235

7 405

Noregs Ungdomslag1

1 115

Vikersund skiflygingsbakke og Lillehammer bob- og akebane2

4 500

Sum

8 350

11 905

Kap. 322 Bygg og offentlige rom

A.C. Houens Fonds Diplom

300

300

European Norge

840

860

Oslo Arkitekturtriennale

910

935

ROM for kunst og arkitektur

1 720

1 765

Sum

3 770

3 860

Kap. 323 Musikk og scenekunst

Akershus Teater

7 105

7 275

Aktivitetsmidler for kor

3 000

3 075

Amatørteater- og frivillige teaterformål

25 900

26 520

Applaus

2 000

Arne Bendiksen talentpris

100

100

ASSITEJ teaterkunst for barn og unge

1 575

1 615

BIT Teatergarasjen

7 635

9 315

Black Box Teater

6 555

7 210

Danse- og teatersentrum

4 765

4 880

Danseinformasjonen

4 945

5 065

Den internasjonale Ibsenprisen m.m.

6 120

4 565

Det Norske Kammerorkester

9 615

9 840

Det Norske Solistkor

10 220

10 465

Dramatikkens hus

15 910

16 790

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris

3 160

3 235

Edvard Grieg Kor

4 345

7 450

Figurteatret i Nordland

6 805

6 965

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

6 245

6 395

Grieghallen – rehabilitering

3 970

3 620

Molde Internasjonale Jazzfestival – husleietilskudd

1 010

1 035

Music Norway

24 120

24 690

Nasjonal Jazzscene

10 080

10 320

Nordic Black Theatre

6 715

7 075

Nordland Teater – husleietilskudd

2 445

2 505

Norsk musikkråd

4 965

5 085

Norsk scenekunstbruk

16 020

16 400

Norsk Skuespillersenter

1 985

2 035

Ole Bull Akademiet

5 070

5 990

Ordning for kordirigenter

3 000

3 070

PRODA profesjonell dansetrening

2 630

2 695

Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

19 220

19 680

Scenekunst Østfold

8 295

8 490

Skuespiller- og danseralliansen

19 400

19 860

Stella Polaris

1 025

1 050

Stiftinga for folkemusikk og folkedans

13 170

13 485

Studium Actoris

500

515

Teater Innlandet – husleietilskudd

5 885

6 025

Teater Manu

15 800

16 175

Teaterhuset Avant Garden

8 285

10 480

Teatret Vårt – husleietilskudd

2 640

2 705

TrondheimSolistene

4 950

5 070

Valdres Sommersymfoni

2 025

2 075

Sum

307 205

322 890

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Artica Svalbard

2 555

2 620

Balansekunst

1 500

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

4 230

5 130

Finsk-norsk kulturinstitutt

145

150

Foreningen Norden, nordisk informasjonsvirksomhet

6 000

6 145

Fransk-norsk kultursamarbeid

625

640

Kulturalliansen

1 000

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

165

170

Kunnskapssenter for kulturnæringene

4 500

Leveld Kunstnartun

410

420

Melahuset, drift

6 640

8 000

Noregs Ungdomslag

1 645

Norges Døveforbund

1 500

2 040

Norsk teater- og orkesterforening3

510

Norsk-finsk kulturfond

350

360

Norsk-islandsk kultursamarbeid

1 635

1 675

Protestfestivalen, Kristiansand

300

310

Norske dataspill4

5 000

Scene Finnmark

2 650

2 865

Stiftelsen Sound of Happiness, Kristiansand

500

515

UKM Norge

11 955

12 240

Voksenåsen – kulturvirksomhet

770

790

Sum

50 440

48 215

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Den norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris

200

200

Kristelig Pressekontor

400

410

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

3 300

Litteraturhuset i Bergen

2 110

2 160

Litteraturhuset i Fredrikstad

1 050

1 075

Litteraturhuset i Oslo

4 230

4 830

Litteraturhuset i Skien

310

320

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

25 630

26 240

Norsk barnebokinstitutt

9 860

12 095

Norsk forfattersentrum, inkl. Litteraturbruket

15 750

16 125

Sum

62 840

63 455

Kap. 328 Museum og visuell kunst

Astrup Fearnley Museet

1 045

1 070

Det Internasjonale Barnekunstmuseet

4 395

4 500

Bergen Kunsthall

9 505

9 730

Bomuldsfabriken Kunsthall

4 765

4 880

Designtreff BeyondRisør

265

275

Håndverksutdanning – samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet

2 190

2 245

Jødisk Museum i Oslo

6 850

7 015

Jødisk museum Trondheim

2 330

2 385

Kistefos-Museet

1 045

1 070

Kunstnernes Hus

9 430

9 655

Kunstsentrene i Norge

5 900

Nordisk kunstnarsenter Dale

3 845

3 940

Norsk Skogfinsk Museum

2 975

3 045

Norwegian Crafts

3 800

3 890

Office for Contemporary Art, Norway

18 115

18 545

Fullriggeren Sørlandet

10 530

10 780

Skoleskipet Christian Radich

7 585

7 765

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

8 330

8 530

Skibladner

2 555

2 620

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere

4 915

5 035

Vestfossen Kunstlaboratorium

2 770

2 840

Årets norske museum

70

70

Sum

107 310

115 785

Kap. 329 Arkivformål

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

5 990

7 535

VID historiske arkiv/Misjonsarkivet

1 450

1 485

Stiftelsen ASTA

1 155

1 185

Sum

8 595

10 205

Kap. 334 Film- og medieformål

Internasjonalt Samisk Filminstitutt

5 140

5 765

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

290

300

Nordiske Mediedager

430

440

Sum

5 860

6 505

Kap. 341 Tilskudd til trossamfunn m.m.

Kurs for religiøse ledere

480

500

Muslimsk dialognettverk

500

Norges Kristne Råd

3 000

3 590

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

3 730

4 820

Utlysning midler til dialogtiltak m.m.

5 000

5 100

Sum

12 210

14 510

1 Tilskuddet er overført til kap. 325, post 78.

2 Det ble bevilget tilskudd på totalt 4,5 mill. kroner til disse anleggene i revidert budsjett 2018, jf. behandlingen av Prop. 85 S (2017–2018) og Innst. 400 S (2017–2018).

3 Tilskuddet er overført til kap. 320, post 01.

4 Tilskuddet er overført til kap. 334, post 50.

Til forsiden