Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over tiltak på kap. 326, post 73 Språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2018

Forslag 2019

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

115

120

Noregs Mållag

5 460

5 590

Riksmålsforbundet

1 570

1 610

Kainun institutti – Kvensk institutt

5 740

6 675

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

1 510

1 545

Nynorsk avissenter

2 835

2 905

Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn

820

840

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 200

1 230

Stiftinga Nynorsk Pressekontor

6 030

6 175

Årets nynorskkommune

100

100

Sum

25 380

26 790

Til forsiden