Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

For budsjettåret 2024 — Endring av Prop. 1 S (2023–2024) Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023–2024) Skatter og avgifter 2024 (endringer i departementsstrukturen og saldering)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget