Prop. 105 LS (2021–2022)

Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (mobilitetspakken mv.) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 77/2022 og nr. 78/2022 av 18. mars 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2020/1055 og (EU) 2020/1054

Proposisjonen gjelder endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven som er nødvendige for å gjennomføre forordningene (EU) 2020/1054 og (EU) 2020/1055 (deler av mobilitetspakken) i norsk rett, samt enkelte lovendringer om kontroll. Det anmodes også om Stortingets godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 77/2022 og nr. 78/2022 om innlemmelse av forordningene i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget