Prop. 106 L (2016–2017)

Endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering)

Proposisjonen omhandler endringer i straffeprosessloven § 199 a. Det foreslås at politiet ved ransaking eller beslag av datasystem kan pålegge enhver som har befatning med datasystemet å åpne det ved bruk av biometrisk autentisering (fingeravtrykk, irisgjenkjenning mv.). Videre foreslås det å gi en klar hjemmel for politiet til å bruke tvang overfor den som nekter å etterkomme et slikt pålegg om biometrisk autentisering.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget