Prop. 107 L (2016–2017)

Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.)

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven som skal bidra til at kollektivtransport med jernbane er underlagt de samme plikter og standarder for bruk av billetteringsløsninger og overlevering av reiseinformasjon som kollektivtransport på vei og sjø. Endringene innebærer også at det kan innføres en gebyrordning for tilknytning til og bruk av støttesystemer for elektronisk billettering. Endringene bidrar til å bygge opp under målsettingen om at det skal være enkelt å benytte seg av kollektivtilbudet i Norge, og målsettingen om å legge til rette for at publikum skal kunne søke fram, bestille og betale en kollektivreise i én og samme operasjon.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget