Prop. 107 L (2022–2023)

Endringer i klimaloven (klimamålet for 2030)

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppdatere det lovfestede klimamålet for 2030 til minst 55 prosent utslippsreduksjon i forhold til utslippsnivået i 1990, slik at det lovfestede 2030-målet samsvarer med det Norge har meldt inn under Parisavtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget