Prop. 11 L (2022–2023)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)

På bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen, foreslår regjeringen at strømstønadsordningen for husholdninger forlenges slik at den gjelder forbruk ut 2023. Det foreslås i tillegg mindre justeringer i stønadsgrad.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget