Prop. 111 L (2020–2021)

Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon)

Proposisjonen omfatter forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven, yrkeskvalifikasjonsloven mv., og har blant annet forslag som gjelder formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagutdanningens omfang, behandling av personopplysninger innen høyere utdanning og Lånekassa, og om yrkeskvalifikasjoner fra tredjeland.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget