Prop. 12 L (2021–2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven for å nedjustere gebyrer i justissektoren (domstolene og politiet) til selvkost eller nærmere selvkost. Det gjelder gebyret for forliksklage, utleggsbegjæring, tvangsdekning i pengekrav, forkynnelse av konkursvarsel, konkurs og tvangsoppløsning av selskaper, herunder gebyret for når bo blir innstilt eller tilbakelevert. Lovendringene foreslås innført fra 1. januar 2022.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget