Prop. 12 L (2021–2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven for å nedjustere gebyrer i justissektoren (domstolene og politiet) til selvkost eller nærmere selvkost. Det gjelder gebyret for forliksklage, utleggsbegjæring, tvangsdekning i pengekrav, forkynnelse av konkursvarsel, konkurs og tvangsoppløsning av selskaper, herunder gebyret for når bo blir innstilt eller tilbakelevert. Lovendringene foreslås innført fra 1. januar 2022.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget