Prop. 121 L (2021–2022)

Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen

Proposisjonen inneheld eit framlegg til endringar av namnet Sivilombodsmannen og variantar av dette til Sivilombodet som følgje av at tittelen «sivilombodsmann» vart endra til det kjønnsnøytrale «sivilombod» i den nye sivilombodsloven. Lovframlegget i denne proposisjonen følgjer opp dette ved å endre Sivilombodsmannen og variantar av dette i andre lover.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget